ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТІС-ТРАСТ»  - компанія, виключним видом діяльності якої є діяльність з управління активами інституційних інвесторів.

Компанія діє на підставі Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно рішення № 2106 від 15 грудня 2015 року, строк дії: з 27 січня 2016 року – необмежений.

Прийнято рішення про зміну найменування ТОВ «КУА «АЛЬТІС-ТРАСТ» на ТОВ «КУА «ТРАСТ КЕПІТАЛ» та про зміну місцезнаходження «03146, м. Київ, вул. Качалова, буд. 5-В» на «03115, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 118».

Згідно рішення єдиного учасника № 14/2020 від 03.07.2020 ТОВ «КУА «АЛЬТІС-ТРАСТ» прийнято рішення про зміну найменування на ТОВ «КУА «ТРАСТ КЕПІТАЛ» та місцезнаходження на 03115, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 118.

Актуальна інформація оприлюднена на новому сайті ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТРАСТ КЕПІТАЛ»: http://trust-capital.com.ua