ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТІС-ТРАСТ»  - компанія, виключним видом діяльності якої є діяльність з управління активами інституційних інвесторів.

Компанія діє на підставі Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно рішення № 2106 від 15 грудня 2015 року, строк дії: з 27 січня 2016 року – необмежений.